Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het Eeuwig gelukkig leven gefchikt. i\

geven. Die was voor hun ook genoeg om de wanhoop voor cs koomen. hen geleegenheid te geven 0,3 zyn aangeboden heil aan te neemen , en gelovig tot den Heere te koomen die alleen de Roefteen van hun heil" was. Adam dit gelovig vattende, noemde daarom de naam zynes Wyfs Eva, om dat ze een Moeder aller le vendigen zyn zoude. En als onze Stam» Moeder haaren eerstgeboorenen Zoon gebaard hadde, zoo riep zy, in een vreugderyk en dankbaar gejuich uit, ik hebbe een Man van den Heere verkreegen! zeekerlyk om dat zy daar in een aanvangelyke vervulling van dit Woord des Heeren opmerkte.

Ook behaagde het de Menschlievende God het woord zyner genade van tyd tot tyd meermalen te laa:en hooren, en deszelfs troostryken inhoud nader te ontvouwen ; fpreekende voortyds veelmaalen en op veelderhande wyzen tot de Vaderen, door de Pro. pheeten, tot dat hy in de laafe dagen tot ons fprak door den Zoone; die Zoon: „ die Hy een tonge der „ Geleerden gegeven heeft, om met den moeden een „ woord ter rechter uure te fpreeken: want de Geest „ des Heeren , Heeren was op Hem , om dat de „ Heere Hem gezalft heeft om een blyde boodfehap m te brengen den Zachtmoedigen; om te verbinden „ de gebrookene van harten, de gevangene Vryheid „ uitteroepen, en de gebondene opening der gevan„ genisfe, om uit te roepen het jaar van het welbe-

„ ha-

Sluiten