Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT. vil Tent, door david, op den burgZion geftigt, De vierde Aanfpraak, onder de dank- en heilbetuigingen , is, bij de mondelijke voordragt, verzweegen; dewijl van mijne waarde Amprgenooten niet een tegenwoordig was, Ook zijn de Gereformeerde Inwooners van dx Dorp thans in gunstiger onhandigheden, als toen ik dit werk uitfprak: nadien zij nu, aan den geleerden Heer,

samuel christiaan van der

hammen, een waardig en bemind Leeraar hebben, en tegenwoordig hunne kerk weder opgebouwd wordt.

Dit heb ik vooraf, waarde Leezer! u te berigten: dat het opmerken van deeze letteren u nuttigheid geeve; en gij, benevens alle Nederlanderen , 's

He-

Sluiten