is toegevoegd aan uw favorieten.

De geordende en gelukkige huishouding, aangeweezen [...] in agt zeedenkundige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2IO DE PLICT DER DIENSTELINGEïï

de waardigheid en het aanzien, waarmee1 die booven hen van den Allerhoogften zijn bekleed.

Deeze inwendige eerbied moet zig uitwendig bij hen vertoonen zo in het fpreeken vanen tot hunne Heeren, als in hun gansch gedrag.

Willen, of moeten zij fpreeken in teegenwoordigheid van- of tot hunne Heeren, en Vrouwen, hunne houding niet alleen, maar ook hunne aanfpraaken, woorden en reedenen dienen eerbiedig, beleefd en weinig te weezen, zonder zig met veel praats optehouden , en altijd naar waarheid te zijn; dierhalven wel verre van die over hen gefteld zijn, Ooit een loogen, gelijk men zegt, in de hand te ftoppen, en al zo min hen agter hunnen rug te lasteren , of kwalijk van hun te fpreeken. Hebben zij dan iets te zeggen, naar de geleegenheid of omftandigheid der huishouding , waar de welftand van het huis, waartoe zij ook meede behooren, aan geleegen is, of dat zij eenig bericht van de Hoofden deszelfs te vraagen hebben; gelijk ook, wanneer zij te onrecht of verdagt, of befchuldigd zijnde, zigzelven te verdeedigen hebben ; in al zulke gevallen behooren zij eerbied te laaten blijken voor hun, door wier hand het Gode behaagt hen te regeeren. En dit behoort zig zelfs tot hunne kleeding

uit-