is toegevoegd aan uw favorieten.

De geordende en gelukkige huishouding, aangeweezen [...] in agt zeedenkundige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTRENT HUNNE HEEREN OF MEESTERS. 213

des vleeschs voor zig te eifchen. En indien zij al eens hunne raagt tot wreedaartigheid wilden misbruiken, gelijk de Romeinen voorin- en na Paulus tijd hunne Lijfeigenen, of Slaaven, al niet zelden ten onwaardigften mishandelden, door hen in den rosmoolen te doen gaan ; ja wel om geringe wanbedrijven den wilden dieren voorworpen , om met dezelve in hunne wreede fchouwfpeelen te kampen , zo zou zig dit evenwel niet verder uitftrekken, dan over het vleesch. Zij mogten 't ligchaam dooden , doch de ziel zouden zij niet konnen dooden.

Maar buiten dit betaamt het Dienftelingen ook door eene lijdende gehoorzaamheid hunne Meesters onderdaanig te zijn; t. w. door derzelver rechtmaatige berispingen en beftraffingen plaats te geeven, daarna te hooren, en te verbeeteren dat geene, waarover zij beftraffelijk zijn; zonder daarover te morren, te knorren , en daarteegen aantedruifchen, en veel minder , zonder in drift en ongeduldigheid daarteegen opteftuiven, of uittevaaren. Zo wil onze Apostel Tit. II: 9. dat zij niet teegenfpreekende zullen zijn. Niet, als of een dienstbaare altijd zou moeten zwijgen, hoe zeer hij wierd gedrukt, en zijn recht verkort, of verongelijkt; neen, het is hem niet verbooden, maar 't ftaat hem ganfchelijk vrij in zulk een geval te fpreeken, mits O 3 hij