is toegevoegd aan uw favorieten.

De geordende en gelukkige huishouding, aangeweezen [...] in agt zeedenkundige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 22 DE PLIGT DER DIENSTELINGEM

ne opvoeding, en verkeering onder het Christendom , waarin zij ook zijn ingelijfd , en toe behooren. Des beroept zig de H. Paulus daarop ; want zij dienden den Heere Christus. Zij waren Christenen in belijdenis, des dienstbaar aan Christus, den van God gezalfden Zaligmaaker, dien Heer van hun en hunne Heeren, ja van alle Heeren, als wien alle magt in Heemel en op Aarde gegeeven was. Zij wisten , dat die dit alles had gebooden met Godlijk gezag, en hunne gehoorzaamheid genadig wilde loonen en bekroonen, als zijnde 'er bij Hem geen aanneeming des perfoons.

.: Maar ook was 't hun niet onbekend, en nog weeten alle Dienftelingen 't geen de Apostel 'er hier bijvoegt bij wijze van bedreiging; naamlijk, dat wie onrecht doet, wie het ook zij, die dit in eenig opzigt bedrijft, het zij Heer, het zij Dienstknegt, die zal het onrecht, 't welk hij gedaan heeft, d. i. de ftraffe deszelfs, draagen. Dit doet 'er de Apostel bij, om de ongehoorzaame en ontrouwe Dienftelingen te waarfchouwen, en teffens om de gewilligen en getrouwen te' troosten, dat God te eenigen tijde wraak zal oefenen over de hardigheid eeniger Heeren, waaronder zij gcftaan hebben, en van welke zij mishandeld zijn: want, gelijk Paulus onzen Tekst befluit: 'er is geen uitneeming , of aanneeming des perfoons,

naa-