is toegevoegd aan uw favorieten.

Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of De nieuwe spiegel der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 202 ")

hetd wel degelyk te kennen gaf. Hy bekeek daar op, Jan Kasper mee zulk eene uitilralende ontroering, waar uit ik al iets goeds begon te voorfpellen, en inderdaad de Natuur fteeds gewoon wonderen te doen, bekroonde hier volmaaktelyk haare werkingen; Want behalven dat hem op nanuwkeurige ondervragingen alle de omllandigheden rakende het Vondeling, fchap en de verdere Levensloop van den Jongman vertelt wierden, zoo bewerkte de kruipingen van het bloed, zoo wel als de gelykheid van de Phifonomie die zig tusfchen hem, en de Jonge Jan Kasper opdeed, dat hy deeze ras voor zyn Zoon herkende; Als zodanig omhelsde hy hem als een teerhartig Vader, onder belofte van zorg voor zyn Fortuin te zullen dragen. Dit alles gefchiede met zoo veel aandoening dat ik werk had my van traanftoning te onthouden,- Ach dat de Natuur altyd zulke Zielverkwikkende wonderen mogt doen! Nahet voorverhaalde op die wyze ten algemeen genoegen afgelopen was, verzogt de Kapitein my met verpligtende bewoordingen, dat ik tog ook eens zyn eige Horoscoop zoude trekken : Daar behoefde niet veel aandrang van redenen om hem te voldoen, opftaande voet voldeet ik aan zyn verlangen; En zie daar het geen ik hem woordelyk te kennen gaf: ■ <~ — „ Myn Heer! Gy zyt de Zoon van één Man die als Kollo„ nel in de beruchte Veldflag van Fonlenoy gefneuvelt is; In „ een van de drie jaren 1786, 1787, of 1788, zonder zulks „ onfeilbaaar te kunnen bepaleu, zult Gy in de dagen der „ Landberoeringen het Opperbevelhebberfchap over eene klei„ ne Legerbende verkrygen; dat ergens tot een Cordon zal „ worden zamengetrokken, en Gy zult in den hoogden graad „ niet alleen het vertrouwen van uwe Betaalsheren en Mee» „ fters daar door winnen, maar eene verklinkende Naam by

„ uwe Landgenooten verkrygen." Den Officier hier

over ten uitterften onzet, beleet dat de voorzegging ten opzichten van zynen Vader overéénkomftig de waarheid was, voegende egter daar by niet te kunnen geloven, dat het laas» te immer gebeuren zoude,- Dit belette niet, dat hy my vier Ducaten in de hand Hopte, en heel voldaan met de Jonge Jan Kasper zyn natuurlyke Zoon weg ging.

He*