Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opftetleti, betreffende het bepaalde Woordlid}e. II

«les geluks. De honing 4 is aan het hoofd 5 van het leger 6. De koningen zijn aan de hoofden der legers. De koning is de vader des onderdaans 7. De koningen zijn de vaders der onderdaanen. "ÏJe koningin 8 was met 9 de gravin 10. " Hij heeft gefprooken 11 aan den koning, aan de koningin en aan den afgezant 12. Men 13 plukt 14 in 15 den ouderdom 16 de vruchten 17 van den arbeid 18 der jeugd. De zwakheden 10 des ouderdoms zijn meest altijd 20 de erfdèelen 21 van de ongeregeldheden 22 der jeugd. \

roi m. fubft, 12 ambasfadeur m. 19 foiblesfe/./utjf. # 75 tête ƒ. /fib/t. ƒ«&ƒ{. 20 ordinairement

■ t> 6 armee f. fubft. 13 on particule. adv.

7 fujerm. jwè/r. 14 cueiile verZ>e. 21 appanage m.

4 8 reineyi fubft. 15 dans prep. fubft.

. 9 avec pre'p. 16 vieilksfe f,fubft, 22 b<$ reglement ra.

* 3 0 comteslè/ fubft, 17 fruit m. Jubft fubft.

11 parlé part. 18 travail m. fubft.

N°. 4.

Z<?#J fe? 1 aan de meid 2; maar niet 3 aan den tenegt 4! gwjfr 5 aan den vader van het kind en niet aan de moeder van de dogter 61 De bijfèl 7 is het boek der wet 8 en de regel 9 der ■zeden ió. De dwaazen 11 verachten 12 de wijs''heid 13 en de tucht 14. De godlooze 15 verwerp! 16 dc berisping 17 en de vermaaning 18 van den meester. De godloozen_ verwerpen 19 de berispingen en

1 dites-Ie verbe. 8 Ioi f. fubft. 15 méchantw.fubft.

2 fervante ƒ. fubft. 9 regie f. fubft. 16 rejette* verbe.

i 3 non pas eonj. 10 moeur f. fubft. 17 reprimande ƒ.

4 valet m, 11 inlenfé m. fubft. fubft.

5 donnez-!e verb. 12 mépriiènc virbe. 18 exhortation ƒ.

6 fille f. fubft. 13 fagesle ƒ. /«J/t.

7 bible f. Jubft, 14 discipline f. fubft, 19 iejeuent verie.

Sluiten