is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd [...] tot de kennis der Fransche taale opteleiden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de behilpzdhme Werkwoorden» €*\ N°. ii.

Mijne i zuster a heeft mij 3 een' koker 4 gegeten 5, en zij 6 heeft mij gezegd 7, dat 8 ik zou. hebben nog 9 iets anders 10, indien ik was gehoorzaam 11 aan de bevelen 12 des meesters. Heeft zij ook 13 14 gegeven aan uwen broeder? Zij

had hem 15 wel beloofd 16 ietfij, indien hij zou zijn zoet 18; maar naardien 19 hij niet is geweest zoet, heeft zij hem niets gegeven. Gijlieden hebt geenzins 20 beantwoord 21 aan de zorg 22, die 23 men genomen 24 heeft voor 25 u; daarom '26 hebt gijlieden verdiend 27 de berispingen 28, welke men ufieden gedaan 29 heeft./' Ik wenschte wel dat gijlieden daaraan 30 haddet beantwoord; J«« 31 zouden wij ulieden gepreezen 32 hebben; maar wij hebben het 33 niet gedaan 34, omdat 35 gijlieden A<?* 33 niet hebt verdiend 36.

1 ma.

2 fjeur ƒ.

3 me.

4 étui >».

5 donné.

6 elle.

7 dit.

8 que.

9 encore.

10 quelque-autre cholè.

11 obéïsfant. 32 ordre m.

13 nonplus.

14 rien.

15 lui.

16 promis.

17 quelque chole.

18 lage.

19 puisque.

20 nullement.

21 repondu.

22 foin m.

23 que.

24 pris.

25 pour.

26 c'est pourquoW>

27 mérrré.^

28 reprimande/.

29 faites.

30 y.

31 alors.

32 loués.

33 le.

34 fait.

35 parceque.

36 mérité.

N°. 12.

Hebt gij uwen 1 broeder gezien 2? neen 3, ik heb hem 4 niet gezien federt 5 zondag 6. Ik ben

1 votre.

2 vu.

" 3 non. 4 le,

5 depuis.

6 dimanch*.