is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd [...] tot de kennis der Fransche taale opteleiden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de behulpzaame Werkwoorden. 73

overtuigd 19 geweest van logens. / Hebt gij wel gehad vertrouwen in hun 201 Wij hebben in hun nooit gehad vertrouwen. Men heeft- tot nog toe 21 altijd gehad vertrouwen in 22 uwen broeder, omdat 23 men hem 24 nooit heeft kunnen 25 befchuldigen 26 van logens. Zij hebben mij 27 daar* van 28 ook nooit kunnen befchuldigen.

19 convaincu» 23 paree que. 27 me.

20 en eux. 24 'le. 28 en.

21 jusqu'a préfent. 25 pu.

22 en. 26 acculer.

N°. 25.

Ik ben zeer 1 ziek 2 geweest federt 3 gij mij 4 niet hebtgez/e» 5; ik heb gehad ook 6 pijn 7 in 8 het hoofd 9, en ik heb geen' eetlust 10. Sedert 11 wanneer 12 hebt gij geweest ziek? ik heb niet geweten 13 dat 14 gij waart geweest ziek. Ik zou geweest hebben eerder 15 A/er 16, indien ik het hadde geweten. Wij hebben er van 17, wij hadden er van, wij zullen er van hebben, en wij zouden er van hebben hooren 18 fpreeken 19, toen 20 wij waren op 21 de buitenplaats 22 van uw' neef. De bezigheden, welken wij hadden, hebben ons belet 23 te komen 24 eerder 25. Mijn vriend heeft daarvan ook niets geweten; anders 26 zou hij u hebben gegeven 27 een bezoek 28.

1 fort.

2 malade.

3 depuis que.

4 me.

5 vu.

6 ausfi.

7 mal.

8 a.

9 tête ƒ.

10 point d'appetit.

11 depuis.

12 quand.

13 fu.

14 que. '

15 plutót.

16 ici.

17 en.

1% eatendu.

19 parler.

20 lorsque.

E 5

21 a.

22 maifon de campagne ƒ. /

23 empêcftés.

24 de venir.

25 plutór.

26 fans cela.

27 rendu.

28 vilite/.