Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eu ever de Voegwoorden, gof

Ik vrees, niet te kunnen komen, je crains de ne pas pouvoir venir.

Aangaande het werkwoord moeten, dient nog aangemerkt te worden, dat het door il faut overgezet wordt, wanneer het eenen pligt te kennen geelt.

Moeten betekent devoir, wanneer er eene volltrekwor"0^^1^11^ °f dWang tC kennen 8eg8yen

Men moet de deugd betrachten, il fat» pratiquer

la vertu. * Ik moet u zeggen, il faut que je vous dife. Hij moet zwijgen, il dolt Je taire.

Wanneer het werkwoord moeten door il faut que overgezet wordt, zo plaatst men deszelfs noemer achter que, en het volgende werkwoord in de bijvoegende wijze:

Men moet den godsdienst eerbiedigen, il faut qu on respette la réllgion, of // faut respe&er.

Die zaak moest anders zijn, il faudroit. que h chofe fut tout autre.

Volgt er de onbepaalde wijze op, zo wordt echter de noemer achter aan gezet:

Gij moet u daar niet mede bemoejen, il ne faut pas vous en mêler.

m ,4.

De ouders en meesters willen; dat de kinders hun gehoorzaam zijn zullen. Ik wenschte wel dat mijne leerlingen nooit reden aan den meester gaven, om over het tegendeel te klaagen! Het is noodig, dat de geene, die fpreekt, ziek verf aan-

Sluiten