Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 11 >

aij van ons willen verneemen. Deeze leerwijze heeft niet alleen eenen weldaadigen invloed op de fcherping van hun oordeel , maar zij prent ook het onderwijs dieper in het geheugen in. Zij leeren daar door meer denken , dan babbelen.

Aanmerking. Daartoe behoort ook , dat men hen vroegtijdig!* op het onderzoeken van de hoedanigheden , van de gelijkheid en ongelijkheid , van den natuurlijken faamenhang , van het nut en het gebruik der voorwerpen opmerkzaam maake. Men ' begint met geheel zinnelijken en hgtlijk bevatte' lijke dingen , en gaat laugzaamerhand van het gemaklijkere tot het zwaardere over.

§. 10.

Aanhoudend onderwijzende gefprekken te willen houden, met zijne kweekelingen ftrijdt tegen eene verftandige opvoeding. Want het ontbreekt den kin.

de»

Sluiten