is toegevoegd aan uw favorieten.

De vier evangelische verhalen, van Jezus Christus [...] tot een gebragt, en met nodige aantekeningen begeleid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 N O fi I o t

Tekst alleen van fokken, d. i. rol- of ronaw , ' we,ke AcTfoo4rche Oudheid aan deze Wachters voorzeker toékent. üfhftarcïtèh Mts den zy mede, Oiw^?» oier duizend, voord iedert levis verdeling door koning David. veiint 2 Chron: 35:9, en 't Apok. boek L Esd* 1: 9. Ik mag hier ook we! vragen : Hoe kwamen de Joden thands aan zulk ene wacht van Romeinen? die hadde immers moeten gevraagd worden, gelyk, ten dage van jffeës rust \n\ graf. Zelfs de v'ryheid ,■ om de' gewone feestwacht, heel of ten dele elders, dan aan den lempel te gebruiken, moest toen nog eerst dpor den Stadhouder verleend worden Of dienden zy hier alleen tot parade, en af fchrik ' terwyl de Raads-dienaars het werk, de vanging en binding, verrichteden ? Dit moet men ltellen, wyl jezus anders wel hunl: gevangene zou geweest en gebleven zyn. Of hadden de Joden geen volks genoeg, aan zo vele Levieten, en Gerechts-boden, en Huis-knechten? want die _ zyn 'er ook geweest. De llilheid en geheimheid der zaak ried den' Raad, om alles met eigen volk af te doen. Ook hadde de' iieere jezus het nooit anders voorzegd dan ciat hy van de Overpriesters en Ouierline-en Sou gevangen en gebonden, en alzo den Heidenen overgeleverd worden: maar nooit waadde hy van ene gevangenneming, uf dergelvke", Goor Heidenen. Matt: 20:18, 19, en Mark: ï°:33i fpreekt hy vau twee overleveringen'de eerfte aan, de andere door den Raad• de eerfte gefchiedt hier door judas aan de Joden, de andere is door hun gedaan aan den Heidenfchen Stadhouder, K; 23^ 1, 2, óp den volgen-.