is toegevoegd aan uw favorieten.

De vier evangelische verhalen, van Jezus Christus [...] tot een gebragt, en met nodige aantekeningen begeleid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEKENINGEN. -lol

hieronymus aangaat; die men hier vooruit lchuift; die hebben wel meer plaatfèn kwalyk aangewezen: en hadden zy de ligging van Golgotha beter gekend, zy zouden die ook beter bepaald hebben. Menigmaal denke ik wel eenszou de Godlyke wysheid, om geen bvgeloofte* voeden, de nette plaatfèn , van zo wigtige gevallen, niet heilig verduisterd hebben? YVarom fteert t oude Israël nimmer mozes Graf, of Grafplaats mogen weten ? Ik Zock dus Golgotha zo wel buiten het nieuwe, als buiten het oude Jeruzalem Hebr: 13: I2, nahy deL ftad evenwel Joh. 19:20: (dus niet zo verre als korte; maar darom niet even di<n by de poort wyl men dan genen simon geprest hadde) en derhalven in of aan het dal vanRefaim, of de lyken zonder te bellisfen of'r één was met Goath Jer. 31:39, 40, Dus zullen Golgotha enAe/aim , een groot deel heilagen hebben van t grotere dal Giho-i, dat Tangsdeganfchewéstzyde hep, gelyk het dal van jozafat langs het oosten van Jeruzalem: want 'er is geen bevvys voor 't berg- of heuvelagtige van deze t>. t. algemene gewone Itraf-plaats, dan mogelyk in de naams betekenis: waar voor dan nog: reden genoeg blyft, wanneer menze voor 't Jeruzalemfche Galgeveld houdt; 't geen door de nabyheid van jozefs hof ook niet weérlegd kan worden, want geen lyk bleef 1. dag onbegraven. pv**r'T

De huisdrank, dien men jezus aanbood, was zeker-wyn met myrrhe, volgens markus, maar m fmaak edik met galle, volgens mat' theus, dien men hier ook achter den anderen kan plaatfèn. Deze zegt ook wel: Hy nam G 3 niet