Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35)

„ zegel verzegeld, en in de Griffie bewaard .* „ Naderhand worden de Informatien aan den „ Ordinaris Rechter, waar voor het Proces word „ geventileerd, befloten overgezonden".

Wat hebben andere Rechts Doctoren al verder over deeze gewichtige materie aangemerkt ?

Dat het in alle gevallen zeker is , zoo als ter voorgemelde plaats byMiïRuLA in notis verder word geargumenteerd, dat die eenige Actie of Pretenfie tot Iemands lasten meent te hebben, gemeenlyk naar Ityle van Practycque geen Getuigen kan laten horen als na de Litiscoutestatie , ten zy om wettige redenen by Enqueste Valetudinair. JVfaar die geconvenieerd, of ter zake voori'z, in Rechten betrokken kan worden, is alcyd bevoegd om Getuigen door het middel van Enqueste Valetudinair te doen horen; De reden van onderfcheid is pertinent, aangezien Iemand als Aanlegger van een Rechtsgeding kan ageeren als hy wil, doch het ftaat aan den Debiteur niet, wanneer zyn Crediteur hem conve* nieeren , of in Rechten roepen zaL Zie op dat fubject Vroman. De foro Competenii. Lib. 3. Cap. 27. §• 4« 5. & 8.;

En wat meer?

Enqueste Valetudinair, heeft volgens de algemeene opinie van verre de meeste Rechtsgeleerden ook plaats, als een Vrouw hoog zwanger is, om dat 'er gevaar des tyds in 't uitftellen van het geven van Getuigenis is,waarom dan van den gemeenen Regel en fiyl van Procederen word afgewekec Zie hier over Farinacios Lib. 3. 'tit. 8. Quest. 76. part. 3. iVam. 91 £? 92. Byzonder kan deeze remedie van Justitie in het horen van Getuigen in C 3 voor-

Sluiten