is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollandsche pleit-zaal, of Magazyn van singuliere processen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTE R.

Idem. Deszelfs vyf articulen , bevattende de fundamentele Confistutie , rakende het recht van Jurisdictie. . . 36U

Idem. Hoe verre deszelfs recht gaat in Civile zaken- .... . 303.

Idem. Hoe verre deszelfs recht gaat het Criminele betreffende. . ... 364.

Idem. Welke perfonen men alleen als leden daarvan heeft aan te merken. . . 360".

Idem. Welke Rechten en voordeelen aan de leden zyn competerende. 366. en wanneer die cesferen.

367.

Hooge Jurisdictie, van eene Heerlvkheid, waarin die beftaac. 402. Waarin de Middelbare. 402. Waarin de Lage. . . 40c;.

Heerlykheid. Wat is eene Hooge Heerlykheid? 406,

Heerlykheid, (Ambachts). Wat 'er ten refpeftedaarvan, en derzelver gevolg, vakaan te merken.413.

Idem. Hoe die, benevens de Hooge Heerlykheden in Holland bekomen, en verloren worden. 414.

Idem. (Zeeuwfche,) welke obfervatien daar omtrent in het byzonder voorkomen. . idem.

1. In-