is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollandsche pleit-zaal, of Magazyn van singuliere processen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

Krygsrechters. Moeten in gevallen van veel ge. wigt, alvorens te vonnisfen, het fchriftlyk Advis van twee Advocaten, die onzydig zyn, be. hoorlyk innemen. . . . pag, 284.

Krygsraad, (füb■altera) Hoedanig men gewoon is, in Cjs van üeiertie , by denzelven tegen een' geméenen Ruiter, Dragonder of Soldaat te procederen. .... 285.

Krygsraad, (Hooge) Thans geremoveerd. Hoeda. nig dezelve was geconflituëerd, en waarin deszelfs Jurisdiciis beflond. . . soi.

Jdem. Had het recht om Reglementen, en Inter* dicten, tot zyn departement behorende, te doen emaneren. . . . 293.

L.

T egitime Portie, by Traniigatie te vinden, zo in •*-/ begrooting als uitkoop. . . 213.

Leenrecht, (Hollands) Deszelfs verklaring, en menigvuldige obfervatien. Hoe daarin geprocedeerd word. . • . , 343.

——Welke geleerden met roem over het Hollandfche Leenrecht hebben gefchreven. . . 244.

Leenrecht. Op wat wyze 'er, zb naar het zelve, als particulier volgens Ordonnantie en Costumen, in materie van Controverfiën over Leen. zaken doorgaans word geprocedeerd. . . 274.

Leen, (verfterf van een oud) , , , 248,

Leenen, (rechten) niet meer te converteren in on» verllerflyke Erfleenen , noch onverfterflyke te Ff 2 allo.