Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

my te gerceder tot dien kleinen omweg deed beil uiten.— Ik draag te minder bedenken om zulks aan u openhartig te bekennen, nadien de uitkomst van myn onderzoek, dat mistrouwen maar al te wel gerechtvaardigd heeft.

De geneesheer ftond verbaasd over myne havtelyke dankbetuigingen. Hy zeide, dat hy de Graaf wel in zyne ziekte bygeftaan had, maar dat de brief voor welke ik hem thans bedankte , door hem zelve niet gefchreeven was. Men had zodaninige brief inderdaad begeerd, en hem daarvoor een zeer aanzienlyk gefchenk aangeboden ; maar, vervolgde hy met een lagchend weezen, ik heb reeds te veele dooden op myne reekening, dan dat ik my zo ligt zou laaten overreeden, om het getal daarvan met nog één te vermeerderen, die ik weet dat tot dezelve niet behoord.

Zo was dan de ongelukkige woinle, vroeg ik zeer verlegen en half wanhoopéude, die hy in Italien bekomen had, inderdaad de waare oorzaak van zyn dood?

Bie

Sluiten