Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvin INHOUD. Gevolgen van Abners dood. — Isbofeth -wordt van twee zyner onder daanen vermoord.— Straf der moor denaar en.— Volksvergadering te Hebron. — David tot Koning over gantsch Israël beëedigd en gezalfd. — Vreugdefeest. — 2 Sam. II. 5. tot het einde. III, IV, V. 1—5. 1 Chron. XII. 23. tot het einde.

DERDE HOOFDSTUK.

Verovering van Jerufalem. Inrigting van het hof. Grondbeginfels der regeering.

David verkiest de flad Jebus tot zynen rykszetel. — Derzeiver belegering en, verovering. — Joab , wegens zynen heldenmoed, tot opperveldheer verheven. — Stigting van den burg '/Jon. — Vriendelykheid van den Koning van Tyrits jegens David. — Begeeving van yerfcheiden ampten en bedieningen. — Krygsbedieningen. — Helden-orden. — De Orde der dertig helden.— Maandelykfche afwisfeling der dienstdoende manfchap. — Benaja, Hoofdman der Lyfwagt. — Bevorderingen in den priesterlyken ftand. — Burgerlyke overheden en amptenaaren. — Befluur der koninglyke inkomfien, — Hofhouding. — Rang van Davids zoonen. — Davids liefde voor de regtvaardigheid en het burgerlyke regt, — Getuigenis der gefchiedenis des aangaande. — Bewyzen uit de pfalmen.

2 Sam. V. 6 — 16. r Chron. XIV. 1 — 7. Pfalm CXIX. by wyze van uittrekfel. ,,-CI., LXXVII.

VIER*

Sluiten