Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvm I N H O ü D.

TWEEDE BOEK. Tot den dood van Afa, EERSTE HOOFDSTUK, Regeering en overwinning van Abiam. — Deod

van hem en Jeroboam. Oorlog tusfchen Israël en Juda. — Abiam en Jeroboam trekken, mét eene. verbaazende Krygsmagt, tegen elkander er», op het gebergte, Ephraïm te velde. — Schrander beleid van den Koning van Juda, om de getrouwheid van Jeroboams benden aan 'i wankelen te hengen, en zyn eigen Volk moed in te boezemen. — Zyne welbeleide aanfpraak aan Jeroboam en deszelfs Volk, — Aanmerkingen daarover. — Gevegt tusfchen de twee Legers, en verfchriklyke nederlaag der Israëlieten. — Gevolgen deezer overwinning. — Dood van Abiam, na eene driejaarige Regeering. — Dood van Jeroboam-

i Kon. XIV, 19, 20. XV. 1-4 8. 2 Chron. XIII.

! TWEEDE HOOFDSTUK, Eerjïe jaaren der Regeering van Afa.

Afa, aan de Regeering gekomen, ontzet de Koningin Weduwe van haar gtzag, en Jchaft alle Af godifche misbruiken af. — Hy gebruikt den vrede, dien hy genoot, om het Ryk in eenen gedugten Jlaat van tegenweer te feilen. — De nuttigheid deezer voorzorgen bleek , by den inval van Zerah , Koning van -Kusch, met eenen rervaarlyke Krygsmagt, in Pale-

pr

Sluiten