is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israëlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sesenten van Juda en Israël. J. Boek, H.

U GESCHIEDENIS der

„ en alle bomen der onderaardfche wouden

(eertyds de fchoonften en bestbewaterj, den van den gantfchen Libanon) zig ,, vertroosten om zynentwil; boomen, die ,, met hem verzonken, en met het zwaard ,, omvergehouwen zyn ; die , eertyds zyn 3, fteunfelsjzig verheugden in zyne fchadu3, we, die zig verre over de volken uits, breidde: ,, Zo zyt ook gy , die onder 3, Edens boomen in fchoonheid en grootheid 5, geen gelyk had, nevens de anderen, uit s, den lusthof in 't Ryk der dooden neder3, geftord" J Dit lot zal Pharao treffen, ne-

vens zyn talryk volk"!

Het overëenkomftige van dit, desniettegenftaande oorfpronglyk, digtftuk, met dat van Jefaïas (*) (die gewislyk den grootften roem der verheven&eid toekomt) loopt in ?t oog.

Zelfs na de verwoesting van Jerufalem, liet Ezechiëls geest dit onderwerp van profeetifche bedreiging nog niet vaaren. (Gelyk wy gezien hebben , dat Jeremias ook nog fteeds met zyne voorzeggingen tegen Egypte voortvoer.) Wy hebben nog voorzeggingen van Ezechiël van jonger dagtekening, dan de verwoesting van Jerufalem, (maar nog voor het begin der belegering van Tyrus (f),) waarin de verfchriklykfte beelden als op eikanderen geftapeld zyn, om de verwoesting , die Egypteland door Nebukadnezar zou toegebragt worden, te fchilderen. Hier komt eene plaats voor,

O d. x. bi. 77.

Ct) Ezech. Hoofdlb XULIL