Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERINGEN VOOR DEN EERSTEN DRUK DES VIERDEN DEELS.

Op bladz. *6t reg. 14 ftaat voor de beheerfcbers van Sicilië; men leze voor de zulken die in Sicilië woonden enz.

Op bladz. a^4 reg. 17 en verv. {laat uit dit verdrag enz., men leze uit dit verdrag blijkt duidelijk, dat de Cartbagers meester van geheel Sardinit maar niet van Sicilië waren.

Op dezelfde bladzyde reg. 23 ftaat reeds toeeigenden; men leze nog niet konden toeeigenen.

Op bladz. 448. in de aanmerking reg 16 en verv. ftaat zou een rechtsgeleerd enz. men leze fchoon de meeste rechtsgeleerden van onzen tijd met eenen ch. thomasius (de fpor.pme Romanerum Caudina Dif. 7. Vol. I. Diftert. Academ.) de verplichting der Romeinen blijven beweeren, om alies in zijn geheel te brengen, zoo als het vóór het aangaan van het verdrag was.

Sluiten