Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

BOEK IV. HOOFDST.

J. voor C, 298.

J. van R. 454-

1

i i

< 1

r.

3° ROMEINSCHE

reekend CO, zijne vredelievende aanfpraak aan muitend krijgsvolk, in den toon der tederhartigfte burgerliefde gevoerd (2); zijne hernieuwing van de befchermwet der perzoonlijke veiligheid voor de onrechtvaardigheden eener onverandwoordlijke Overheid (3); — geven allen de beflisfendfte trekken op van de zedelijke fchoonheid zijns charakters , het geen hem tot in deze laate eeuwen met den onbezwalkften glans in de oogen van elk, die waare burgerdeugden eerbiedigt, moet loen praaien.

Het Staatsbeftuur kwam op het einde /an dit jaar, waarin de negen en twintigIe fchatting des Volks volvoerd en een >aar wijken bij de overigen, waarin Ronc's grondgebied verdeeld was, gevoegd verd, tot eene tusfchenregeering, zonder lat de gefchiedenis de reden daarvan verneldt. (4)

Voor

CO Zie D. IV. bi. 289. C2) Zie D. IV. bl. 300. C3) Zie boven bl. aa.

(4) Liv. L. X. c. ir. De naimen der nieuw*

rijken waren Anten-fis en Terentin»,

Sluiten