Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 509

Den nacht na dit hardnekkig gevecht, dien de vermoeide en gewonde Romeinen in diepe rust doorbragten, nam de Carthaagfche Vlootvoogd.waar, om de ruiterij , welke van geenen dienst in Lilybceum zijn kon, naar Drepanum te vervoeren, en het gelukte hem weder, ongemerkt met zijne galeijen uit te zeilen. Behou-' den te Drepanum aangekomen, het geen flechts zes mijlen van Lilybceum afligt, deed hij met de overgebragte ruiterij zeer veel afbreuk aan de voerageerende Romeinen en onderfchepte hij vaak hunnen ganfchen toevoer te land, terwijl zijne galeijen hun den leeftogt ter zee afhandig maakten. CO

Het gebrek begon zich in de legers der Confuls te doen gevoelen, en, om de be- \ hoeften te verminderen, befloot de een zijne beide keurbenden naar Rome te rug te voeren. De ander, zich fterk genoeg met zijne benden achtende, om Lilybceum te bedwingen, wanneer het zelve flechts geenen onderfhnd in volk of leeftogt kreeg, verfterkte intusfchen zijne blokkeering

(O Polyb, L. I. c. 46.

" V.

boek I.

hoofdst.

}. voor C.

245.

[. van R. 503.

Blokkee-

ng van •ilybicum.

Sluiten