Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 NEDBRLANDSCHE

Nu zwigt de Spaanfche moed, en nassauws ruiterij Rent toe met losfen toom: zij doet de benden wijken.

Het ylugten is vergeefsch; men vliegt hen ftraks op zij' En-over heuvels heen van opgehoopte lijken.

De zege blijft voor ons, al heeft zij bloed gekost. Albertus mist zijn doel; mendoza is gevangen.

Mijn zugtend Vaderland is uit zijn angst verlost; En m au rits ziet om hoog met tranen op de wangen.

Beroemde heldenfchaar, die 't leven hier verloor, Rust zagt! een lauwerkrans zal uwe graven fleren.

Uw onbofmette roem klinkt gansch Europa door, Gij leeft in 't dankbaar hart der vrije Batavieren.

Wie gaf in zulk gevaar aan maurits tog dien moed, Wie gaf hem dat beleid, dat arendsoog, die kragten?

Verwinnend Vaderland, val uwen God te voet; Zijn almagt fchiep den arm, waarvan we ons heil verwagten.

het

Sluiten