Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jï IV. Boi tv. Hoofd:

Vertaslirfg lier Profecren en der

'34 GESCHIEDENIS der

plaa-s hebben , om Israël zo wel als de * overige volken in den gefchiktften toeftand T. te plaatfen te,-ontvanging deezer voorma

men perfoonaadje. voornaa-

Daniëls aanduidingen en voorzeggen

Sertk^'^fT tS YW^T3E zekerlyk, eeniglyk een werk voor de/uiken, die opgeleid waren tot onderzoekin gen over het Godlyke ontwerp. Ee^ Proleet, die zig meer met in ftilte „a te fpoo«n dan met het onderwyzen des volks had bezig gehouden, kon alleen den licfhcbberen van ernft,ge navorfchingen ten Pjds dienen; eene waardige bezigheid der zulken die geen fmaak vinden in dat bekrompene wroeten naar overleveringen en pkgtigh"den Dog zulke navorfcbers der PrXfyen konden ook anderen, die de vertroosting Israels verwagten , een licht ontftcckën (Ongetwyfeld werden 'er ook in dk tyd!

fnftiif dJreeM?de me"rch™ gevonden, die m ltilte deeze hoop voedden.) Do- 't wa ren niet alleen de voorzeggingen V5£ Z L , dj/°°ruitZ]gten in het toekomen, de ten leiddraad verftrekten; maar ook andeie Profeeten, die meer naar de bevattine van t volk gefehreeven hadden, gaven ook veele dingen aan de hand, die eene keven dige verwagting, dog die vry was van

at**** ~-

't Is onzeker, wanneer, cn van wien, de zo genoemde vroeger en laater Profeeten, dat wil zeggen, zo wel de gefchkdkundige

boe-

Sluiten