is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israēlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regentej van Juda IV. Doek. IV.

hoofdst.

158 GESCHIEDENIS dik i „ verwagtingen misleiden den dwaas jdroo• „ men zetten den onverftandigen vleugels

" ryu jA1 Wie 0p droomen agt, grypt naar „ fchaduwen, en wil den wind vangen — ,, Hoe toch kunnen leugens waarheid zyn? „ Waarzeggery , vogel wigchelaary , en „ droom-uitleggingen beduiden niets. Het „ verftand geraakt 'er by op den hol, ge„ lyk het hoofd eener vrouwe in baarens,, nood. Indien ze u niet in een gezigt van ,, den Allerhoogften worden toegezonden „ zo flaa 'er geene agt op. Veelen werden 3, door droomen bedrogen, en zagen zig te leur gefteld in hunne verwagting. Zon,, der (byvoegfel van) leugens wordt Gods 3, orakel vervuld".

Onder de Godsdienftigheid begrypt hy mede het onderzoeken der Godlyke Wet ' C) » Wie de Wet onderzoekt, zal daar'. 3, van verzadigd worden; maar wie zé naar ,, zynen fmaak verdraait, zal 'er aan geër„ gerd worden. De vroomen vinden 'er „ onderregting in, en worden van Gods „ bevelen verlicht, gelyk als van een licht. „ De ondeugende laat zig niet te regt wy. „ zen , maar vindt voor zigzelven eene „ wet uit naar zynen wensch. — Cf) De „ vroome gelooft de Wet; de Wet is hem „ met minder geloofwaardig, dan de ant„ woorden door het licht en het regt"

Vandaar worden ook de beroepen van Kegtsgeleerden en Wetkundigen (waarfchynlyk

be-

G) Hoofdft. XXXII. vs. i6. en verd. (t) Hoofdft. XXXIII. vs. 3.