Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïvf.oekten

van Juda. ■VIII. Roek.

fis

UoOI'DST.

Deeze verwagtingIiccr--clite , ten dien tyde , dporhet gantfche * Oosten.

] 1 ,< 1 <

1

>02 GESCHIEDENIS djsa genlyk huisvestte , en wat al op dezelve

meer of min invloed had.

' Niet alleen de Joodfehe natie, maar ecnigermaate het gantfche Oosten (*) zag eene groote omwenteling te gemoct, die door eenen Monarch uit judea veroorzaakt zou worden. \i Zekerlyk was deeze, fchier algemeene, verwagting van de Israëlieten zeiven afkomftig; men had ze uit hunne gewyde fchriften ontleend, of uit de wyd en zyd verbreide gerugten van de Godfpraaken , die daarin vervat waren. Deeze gerugten of overleveringen hadden ook dc opmerkzaamheid der wyzen van 't Oosten (MagiërsJ dermaate tot zig getrokken , dat wy fommigen van hun, teritond na dc ge* boorte van deezen, ook van hun lang verwagten , „ Koning der Jooden", zig "na Jerufalem zullen .zien fpöeden. ' Dus had dan zelfs buiten den omtrek van het Israëlietifche volk deeze verwagting niet alleen eene frlugtige opmerkzaamheid verwekt, maalsel fs voet gevat by''mannen ,'die wegens iunne wysheid vermaard waren. (En dit is nede eene van de redenen , die 't waarfchynlyk maaken, dat, genomen, dat het rekende overfchot van de boeken der Sijyllen valsch 'zy, 'er toch eertyds iets in lezelve geftaan moet hebben, 't welk bcrekking had op deeze verwagting, gelyk !an ook in den bekenden herderszang van i:mnWhó -tied r?^_; Bfeortóv ;:v)i Vïr*

(*) Süetonius in Vespaliano: .,Pcrcrebucrattpto riente vetus ac conftans opinio, èife In rads, tu e« mmie Judsa profecti iètm potirentur.

Sluiten