is toegevoegd aan uw favorieten.

Naauwkeurige naamlyst der plaagien en gronden, in de colonie Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8o O

I V !

NB. Wmneer agter de Naamen der Eigenaars geen Naamen van AdmU niftrateurs jlaan aangeteekend, geeft dit doorgaans te kennen dat zy zeiven daar van de Adminiftratie hebben.

PLANTAGIEN.

Wayamoe Creecq.

YVERSH00P. P.

In de Rivier Surinamen. ZELDENRUST. P.

In de Rivier Commewyne. ZOELEN. P.

ZORGVLIED. P.

Mot Creecq.

ZEEWYK. P.

Rivier Commewyne. ZORG en HOOP. P. ]

Wanica Creecq. ZORG eu HOOP. G> 1

EIGENAARS, de Wed. Kramer.

Z.

Halloy en Wilkens.

Boedel Meinertshagen.

Wed. Phaff geb. van Werven.

Wichers en Clemen. Joedel Lynflager. -.avanchy.

ADMINISTRATEURS. G. A. D. Graaff.

Burmeester. Heemskerk en Vieira. Clemen en Halloy.

Reiziger en Wolff.