Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

N A A M L IJ S T

j. L. van der Vliet.

Laurens Swart. ak Fortgens.

Jan van der Weij.

Èraond van Konlngshbven.

Maria ICfiii er.

Hendrik Hoekes.

Abraham Fok.

De Weduwe Erasraus Jongeling.Jacobus Moerjaans. Sara de Winter.

Maria Lezaij. Jacoba Beek. Elizabeth Bék. Marte Krieg. Sufanna de Ridder. C. Bevering. Dirkje Lagerweij, Geertrui van- der Weij. De Weduwe Jan Westendorp.A. van Maurik. C. van Vollenhoven, A. C. van Oostcrvvljk. de Weduwe Mattliijs Westendorp.Jan Lugt. Wijtze Pieters.

Willem Lugt. -Jacob Manhout.

Barend Willink. Jan van Eden. Jacomina van Eden.

Cornelis Simons. De Weduwe Janfea. J. C. Sepp. Jan van Dijk Adr. Cornelis Lugt. 'Dirk Schouten. A. Tieleman.

De Weduwe Hendrik Bomas.

A. Siebles per ordre van E. • Siebles.

Adrianus Verhoek.

Petrus Verhoek.

J. Hugli.

Willem Gerrie.

G. Brender a Brandis "Leermeester in de Wiskunde, en lid van ondericheidene Taal-Digt-Letterkundige en andere geleerde genootfehappen i enz.

Suzanna Goutier,

Dirkje Glintman.-

A.

Sluiten