Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 )

door zijn bloed. Hier zal men gode getrouwe leeiaaun als geestelijke Priesteren befchouwen, die door God beproeft en goedgekeurd zijn en welke voor het aangezichte der menigte ingaan, met de offerhanden des lofs, gebeeden en dankzeggingen, blaazende den boetbazuin en trompet des Euangeliums, — Hier op dit geftoeltezal des Heeren knegtftaan, gelijk thans voor de eerftemaal gefchied, in dit Huis zijne handen uitbreiden en ievrig werkzaam zijn, om den zegen Gods af te bidden voor Gods kerk, dit volk en den Godsdienst; terwijl Gods gena« de, heiligheiden heerlijkheid zich hier als eene verlichtende wolke vertoond en dit Huis met Godlijke glanfen vervult, zoo dat ieder gelovige ziel daardoor opgewekt word om in ootmoet en met hlijdfchap te zeggen, gaat tot zijne poorten in met lof en in zijne voorhoven met lofgezang; want welgelukzalig is hij, dien God verkiest en doet naderen, dat hij woone in zijne voorhoven.

Ziet hier dan! een Tempel, een Huis des Heeren, de plaats, daar God zijn naam zetten zal; maar ook den geestelijken tempel, de gemeente des levéndigen Gods, zijnde glansrijk als een ftad , leggende op eenen berg , die met kan verborgen blijven; waarna elkeen der geloovigen een tempel des heiligen geeltes en eene woonftede Gods.is, waarin God woont en bij

wel-

Sluiten