is toegevoegd aan uw favorieten.

Plechtige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 86 )

woordigheid en bijzijn geplaatst zal worden, zonder dat de een den anderen zal herzien en herkennen ? En hoe zeer ook verzekert ons dit niet' van eene zalige wedervinding en herkenning der geenen onzer vrienden en bloedverwanten, die ons geloovig zijn vooruitgereist na de gewesten van eenwig geluk en zaligheid? — Immers ook dit overtuigt ons van de zaligde her-

eeniging. vraagt men mij, zal men in

den flaat der gelukzaligheid ook zulken herkennen, die bijonzen dood onnozele kinderen waren en nog lange jaar en na dien tijd leefden, welkers lichaamen dus veele veranderingen ondergaan hebben, en daar door voor ons onkenbaar zijn geworden'1. — ik antwoordï, dewijl ook. het herkennen der zulken ons genoegen in eene andere waereld aanmerkelijk zal kunnen vermeerderen , komt ons ook dit hoogstwaarfchijnlijk voor: — terwijl de veronderftelde verandering hunner lichaamen ze aan onze opmerking niet zal kunnen onttrekken: immers behalven, dat de zulken bekend zullen zijn bij zommigen onzer vrienden en maagen, welken wij terllond zullen herkennen, en die de voor ons onbekenden aan onze oplettenheid zullen kunnen ontdekken; behalven dat wij in dezen den dienst der Engelen zullen kunnen gebruiken, zullen daarenboven de geloovige Godsvriendeu met eikanderen

in