Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2EDEK j IK HOLLAND, t$

zeekerd heeft , dat men in eene groote fabriek ftad van Holland , waar het getal der inwoonders * tegenwoordig, op zeven en twintig duizend beloopt , negenduizend armen telt , Welke moeten onderhouden worden* Deze diepe, en bittere, armoede, en dit groot getal van armen, en behoeftigen, is , grootendeels $ alleen aan de weelde , en gierigheid, der rijken , en grooten, te wijten , die alle levensmiddelen duur maaken $ en hun volk niet naaf evenredigheid betaalen willen* Eene wel begreepen zuinigheid , en fpaarzaamheid , is prijswaardig , als men voor zig zeiven fpaarzaam is , en zijne behoeften inkrimpt , om des te meer voor zijnen behoeftigen evenmensen övertehouden , en om te regter tijd , en met wijsheid, weldaadig te kunnen zijn» Maar als men, voor zig zeiven, alles volop moet hebben , aan zijne lusten en begeerten * paal nog perk weet te zetten , en daarboven nog veel vertooning maaken wil ; met dén woord , als men uit hoogmoed , en weelde , gierig , baatzügtig , en inhaalig geworden is , dan vertoonen zig zulke fcênen van den grootften overvloed en weelde , met den bitterden armoede , en ellende , als wij tegenwoordig in Holland zien. Dan ook klimt het zedenbederf, tot den hoogden top : de rijken, en grooten , worden, door hoogmoed, en weelde, hard, en gierig , de armen, door honger , nood , en vefB a agting ,

Sluiten