Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ENGEL des AFGRONDS. 119

vaarten uyt Syrië, Egypten en andere Oorden naar Mecca, wanneer die op een fraay opgefchikte Kameel werd geplaatst, onder een Pa* viljoen of Tent, met tot op den grondt nederhangende, zwarte zyde Gordynen (a). Deze Kameel die reize gedaan hebbende , behoeft geen lasten ooit meer te draagen , en werd echter geduurende zyn leven wel gevoede: zy geloven ook dat die daarom in 't Paradys zal Komen.

Dat dit Boekje zo als het aan Joannes vertoont wierd oopen was in de handt des Engels, vs. 2. geeft te kennen, dat het geen verborgenheden behelsde zo als dat vorige Boek met Zeven Zegelen , dat een yder niet vergunt was te openen ; maar dat het geene hier in vervat waare voor het openbaar gefchikt was, en alomme verfpreidt wierd, dewyl Mahometh trachte de geheele Weereld daar toe te brengen, om de Leere daar in begrepen aan te neemen; bezendingen doende aan verfcheiden Vorften buyten Arabië; als aan de Koning van Perfië , de Griekfche Keizer Heraclius, naar Egypten, Ethiopiën en andere Rycken , om hen te nodigen zyn Leere te omhelfen (T).

En

(») H. Maundrel, Reize, bladz. 509. E. v. d. Nyen. burg en Heyman, Reizen, 2. Deel, bladz. 202. en an-, dere meer.

(6) G. Sale, Vtrh. over de Hist. der Arabieren, bladz.; 123—126,

H 4

Sluiten