Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ENGEL des AFGRONDS. 205

Hier ter plaatfe heeft men door den Voorhof te verftaan alles wat buyten den Tempel was , zo veele Voorhoven als daar mogten zyn, dewyl alleenlyk de Tempel daar van afgelneden werd, en gezegt, den Voorhof die van buyten den Tempel is, zonder onderfcheid van binnenfte of buytenfte, zynde alle de Voorhoven daar buyten. Deze dan wierden onder die enkele benaming van het Voorhof, aan de Heidenen, of zo als men het ook vertalen kan, den Volken gegeven, het welk evenveel is, alzo men in de H. Schrift, onder de naam van Heidenen alle Volken verftont, die niet tot Israël behoorden. Dezen Voorhof moest Joannes uytlaten. Hier werd een woord gevonden (eapixAs) dat volgens taalkundige betekent affnyden of affcheiden, en ook gebruykt werd in 't affnyden van deGemeinte, of verbanning ([Excommunicatie). Indien zin komt het voor 3 Joan. vs. 10. Dit woordt komt hier juyst te pas,niet om den Volke welke den Voorhof gegeven was, af te fnyden van den Tempel, de Kerk, want het geene daar nooit toe heeft behoort, kon daar van niet afgefneden werden, maar om den Voorhof af te fnyden van den Tempel , als nu voortaan daar toe niet meer behorende , zynde den Heidenen of Volken gegeven , dat Volk waar van in de twee naastvoorgaande Capittelen zo breedt gehandelt was; de aanhangers van dat Boekje; de Mahomethaa-

nen«

Sluiten