Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS LOFRÊDEfl ovïü

te keeren, maar om dezelven te behouden (5),

Menfchen, die in een zeer wijduitgeftrekt land hunne verfpreide akkers bebouwden, of zich in eenige zeelieden bezig hielden met den vischhandel, wier eenigfte vermaken beftonden in 't lezen, in 1 jagen, in 't betrachten der gastvrijheid; die hun geluk fielden in het nitoefFenen van huislijke deugden; voor' wie een eenvouwdige maaltijd met eenige goede vrienden een groot feest was} die, meest allen, overvloed hadden aan de noodwendigheden des levens, zoo verre te ftellen boven den luister der. weelde, en naauwlijks konstbehoeftens kenden : dergelijke menfchen moesten niet gemaklijk opteruijen zijn, maar onverfchrokken in hunnen wederftand, moesten zij met geduld eenige ongemakken verdragen, welke de hebbelijkheid reeds verzacht had, en met afgrijzen nieuwe kluisters verwerpen. Ook verwekte de ftempel-acte èené algemeeue verontwaardiging, maar bij deze verontwaardiging bleven zij bedaard , zij waren te redelijk om met ijdele woede tegen dezelve uittevaren, maar zij bepaalden zich in hun verzoek

ter

(5) Het raakte vooral de handhaving van dezen ftelregel, dat men niet koude onderworpen worden aan eene 'belasting, welke niet ingewilligd was door de verbeelders óf plaatshouders van het volk, en dezen ftelregel hielden zij van Engeland zeiven, alwaar die voor onfehendbaar gehouden werd; ook was een inbreuk op denzclven de eerfte oorzaak geweest van den opftand tegen Karei I., en de omwenteling van i638 had dien ftelregel geheiligd.

Sluiten