Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pan het Feest der Ongezuurde brooden. 31

(Indien 'er tien of meer mannen ■ aan den disch zyn, zegt een van hen:

Laat ons onzen God danken, wiens gaaven Wy genooten hebben.

De anderen antwoorden:

Gezegent zy onze God, wiens gaa'ven wy genooten hebben; en die ons, door Zyne oneindige Barmhertigheid, in het leeven behoud.

Deeze zegening word insgelyks herhaalt.)

ain -|vo

(Gezegent in alle eeuwigheid zy Hy, Zynen Naam en Zyne Gedachtenisfe.)

W •' * IfPia

Gezegent zyt Gy, ó HEERE onze God, Meester van het Heelal! Gy, die ons laaft en fpyst, doch niet voor onze verdiensten noch rechtvaardigheid; die Uwe weldaaden over ons uitftort, en door genade en oneindige Barmhertigheid, ons en het Heelal het onderhoud doet erlangen.

25. Gy fchenkt allen fchepfelen hun voed- CXXXVï, zei, daar Uwe Barmhertigheid eeuwig beftaat. Nimmer heefc ons Uwe Algoedheid begee-

Sluiten