Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofrst. Befchryving van de AArd^ harsten en dergelyke Bitumineuze Stoffen gelyk de Naphtba of witte, geele en bruine Steen - Olie, het jodenlym, Berg - Vet ofMomie, Berg-Pek Asphalt, Pek-Turf of Aardkolen, Steenkolen, Houtkolen , Brand-Ertlen , Gitfteen, Stinklleen , Leveriteen, enz* . . Bladz. 230

XIII. Hoofdst. Befchryving van de Zwavels en Zwavelachtige Stoffen, gelyk de Pyrieten, uit welken Zwavel en Vitriool, als ook Aluin , gewonnen wordt: de Markazieten en Kiezen, Pyriet - Kogels , Yzer-, Koper- en

Water-Kies. . . mm*mm a$y

XIV. Hoofost. Befchryving van het Rottekrdid, zogenaamd,of Arfenicum, in desHelfs verfchillende Soorten: waar ïoedeScnerben-Kobalt, Vliegenfteen, het Realgar of Rusgeel, ook Sandrak genaamd; de Giftkies, Mispickel,

enz. behooren. « ,

XV. Hoofdst. Algemeene befchryving'der Metaal-Ertsen , inzonderheid ten opzigt van de plaatfen, waar menze vindt en de Manier op welke zy gewonnen worden. Optelling der Bergwerken in Europa en andere We* reldsdeelen. Rangfcbikking der Me-

taaien. . . 3J4

xvi. Hoofdst. Befchryving van de Kwik. zilver-Ertsen. Leevende Kwik, vermomde. gefixeerde, Kryltallyne. Verfcheidenheden der Cinnabers : Gekryftallizeerde, Nierachtige,Knappende. Eigenfchappen in 't algemeen

en in 't byzonder. . g^g

* a xvii.

Sluiten