Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sali'eterige Kryitaeeen. m

Salpeter haaien , welke hun tot het maaken van Buskruid dient. Zodanige is derhalve niet van Uitwerpzels van Vogelen, maar van Menfchen , en waarfchynlyk zonder byvoe-' ging van ongebluschte Kalk, voortgekomen Op Jamaika wordt Salpeter - Aarde gehaald uit Holen, waar in Indiaanen begraven zyn of daar de Mest van Vledermuizen zig in' groote veelheid bevindt (i). De Lugt is, in Indie, behalve haare uitfteekende Hitte,'zo fcherp en vol van Lugt-Zuur Ucidum Aëreum), dat het Lood, bloot leggende voorde Zonnefchyn,in een Jaar tyds byna geheel verteert. Men weet welk een uitwerking dat Lugt-Zout alom op Yzer heeft. In 't Mogols-Land en inzonderheid in 't Ryk van Bengale zyn veele zwaare Dieren, Kemels, Olyphanten, enz., wier Pis en Drek de Aarde, die 'er mooglyk Kalkachtig is, zodanig met Loogzoutige deelen vervult, dat zy door de Lugt en hitte der Zon mooglyk bezwangerd worde met zulk een menigte Salpeter, als by duizende Centenaaren, door de Schepen der Oostindifche Kompagnicu, zo hier als in Engeland overgebragt wordt. Misfchien groeit zy daar op Slagvelden, alwaar veele verflagenen, van Menfchen en Beeften , onbegraven zyn blyven leggen ,

door

CO Sloane Nat. Hist. of jamaika. Introdua. p. IX, III; Pbm,. iy, Sxuk. 3

III.

Afdeel»

II. Hooïb.

ituk,

Sluiten