is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen [...]. Derde deels, vierde stuk. De mynstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kalkzoutige Kiiystallen. ö<

Vitriool of deszelfs Doodekop,' bereid. Men heeft m Engeland ook Zout uit andere Bronwateren dan die van Epfom, gelyk van Scar-, foough en Cheltenham O), enz. Het maakt Naaldswys' dunne Kryftallen, die ligt weg-

Water, Wyn of eenig ander Vogt ontbinden, maaiende hetzelve bitter van Smaak. De Solutie in Water wordt door het bydoen van eenig vast Loogzout troebel en ftoot een wute Aarde neder , welke by de Geneeskundigen Magmfia alba geheten wordt, en tot verzadiging geftrekt heeft van het Zuur dat zig met dit Alkali tot een Tartans Vitriola. tus vereenigt (b).

De Sedlitzer, Bronwateren in Bohème ver- < fchaffen een dergelyk Zout, en in deAlpifche^ Bergen komt het, op veele plaatfen, als een™ w.tStof, Beflag of Schimmel, Ja zelfs hier endaar in Klompen en Brokken, meest aan de RotfenvanLeyfteen, voor; dikwils in de nabuurfchap van Gips , Seleniet en natuurlyk gegroe.de Zwavel. Van dien zelfden aart is dat openend Fredriks - Zout, door den Heer

Dfi-

00 Zie Baker, Nuttig Gebruik va» 'l Milrosioo. Hoofflfta* XXIV,XXV, XXVI. e„ de Afbeeld^

(?) Zie het III. Deels i. St.k van deeze Nat. Bis, torre, bladz. H3, l6o .■ en II. Deel, b'adz «r E

IIL Dzmu, IV. Stuk.

Afdeel, iii.

H oofd. tuk,

ledlitzeï ut en lere.