is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen [...]. Derde deels, vierde stuk. De mynstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en deszelfs Ertsen;

425

Spiesglas. Ik heb ook zulke Antimonie , met gekryftallizeerde Kwarts, van Freyberg in Saxen en in witte Kwarts van Schneeberg als ook uit Voigtland. Zy beftaat uit glanzige Blaadjes Jdie gemeenlyk effen en vlak, zelden rondverheven, nu langer dan korter zyn en kleiner , fomtyds naar Loodglans gelykende.

De fraaifle is de Siraalige of geftraalde Spiesglas-Erts, die men ook MeelFèzelige noemt, naar dat de DraaJen loopen. Hier aan is deeze Erts allefkenbaarst' en onderfcheidelykst: De verfchillende ftrek'dng en famenvoeging der Vezelen, of evenwydig, of ongeregeld, of Sterswyze, maakt verfchil in deeze Ertfen. De Geftraalde van Fig. 5, kan men, wegen de Sterfiguur, hier betrekken. In fommige zyn de Straalen zeer grof, lang en dik, gelyk in dat fraaije Stuk van Corfika met roode Zwavel hier afgebeeld , in Fig 7. Nog breeder komen deeze Straalen voor in een ftuk Kwarts uit het Nasfau-Weiiburgfe, als Fig. 8. Voorts heb ik ze ook mooy geftraald uit Hongarie , zo Goudhoudende als met roode Arfenikaale Zwavel en zo met geele Zwavel als met Arfenikaale Kies uit Dauphiné.

Het allerbyzonderfte is tegenwoordig een

SoOrt van Spiesglas, nu kortlings overgêbragt. a

vallende by Lubillac in Auvergne, en dus in 'tn

midden vap Vrankryk. Van het zeer fraaije

Stuk, dat ik daar van bekomen heb, geef ik

Dd 5 in III. Desl. IV. Stuk. j m

Uk ArDr.ïi. XVJII. Hooïd-

stuk.

Straalige >{ V'ezeii;e.

Pl.

D'XIX. F'g'7>&-

Gekrvallizeer? Antilonie.Pl. XL. Pig. 1.