Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Wit Gouo.

495

Peru, en omftreeks Santa Fé, naby Karthagena in Zuid-Amerika. Inderdaad , zo hetzelve dus, onder de fynwryving der Goud-Ert' fen of Goudhoudende Steenen , voortgekomen ware, dan zou het geen natuurlyk Mineraai zyn; waar voor zyn Ed. nogthans, in die zelfde adem, hetzelve verklaart (w>); maat een afwerpzel van Mineraal (»), of een Stoffe door de wryving gebooren. Anders zoude men het in die Steenen of Ertfen met het Oog moeten kunnen vinden. En hoe zouden dan de Mynen van hetzelve, op order van den Koning van Spanje, kunnen toegeflootenzyn, gelyk men verhaalt?

Hoe grooter de overeenkomst der Platina met het Goud is, hoe minder reden, om daar van een byzonder volmaakt Metaal te maaken. Men onderfcheidtze, wel is waar, door den bynaam van Wit, haar noemende Wit Goud; maar zou men dan niet, om de zelfde reden, een byzonder Metaal kunnen maaken van 'tGeel Koper, 't welk byna alleen in Kleur van 't eigcntlyke Roode Koper verfchilt, en niettemin met de benaamingen van Mesfing of Brons gedoopt is ? Zou men niet van het Pinsbek ,

Prins

(m) ÖmHe huc «sque notum, non nilï re 'ipfa nativura eft repertum. Wall. Syst. Min. II, r. 36g.

(n) R$cr»mmum Mitallicum: zo wordt het door dea Heer Marcoraaf genoemd, in 4£i. BtnHnmfib*s.

UU Dim, 17, Sm.

/ .

III. Atdkkl.

XXII.

Hoofdstuk,

Sluiten