Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in.

xxii. HoóSBstust

Zy is mooglyk, een verbasterdGoud.

496 De Platina,

Prins Robberts Metaal en dat keurlyke Zilver» achtige der Chineezen , het zelfde kunned zeggen ? 't Is waar , men weet dat die Metaalen door Konftige vermenging zyn gebooren; doch beftaan niet alle Metaalen uit eené Natuurlyke vermenging s en wie verzekert ons , wat omtrent dit Zilverachtige Amérikaanfche plaatsgehad hëbbe?Te Paryswerdtj in 't voorftedeezer Eeuw ,éeri i toffe uitgevon^ den, niet minder naar Zilver gelykende, dan deeze naar Goud(ö).

Wat vreemds, wat verwohderlyks, is hetj dat de Platina op dergelyke manier als het Stofgoud, 't zy langs den Grond of in het Zand aan de Oevers van. Rivieren , op fommigé plaatfen gevoriden worde P Want dat menze met voordagt gemalen of tót eèn Poeijer gemaakt zou hebben , gelyk fommigen w lleh, is niet geloofbaar : zo min, als dat zy doof vermenging van eenige Metaalen Konftig zóu' voortgebragt zyn. Veeleer zou merize mógen aanzien voor een verbasterd Goud: gelyk dë geele Kleur der Solutie fchynt aan de hand te geeven ? Men Weet dat dit Metaal door Rottekruid, ccn Stoffe die zo dikwils dé Ertfen bederft , van zyne Kleur en Smeedt baarheid beroofd wordt : men weet dat 'ef andere Stoffen en Dampen zyn , die zulks

doen*

t«) BmL Santl. lan. 1718. p- ?4°*

Sluiten