Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

mi

Afdeel XXII. Hoofdstuk.

De zes volmaakte Metaalen , die van ouds tot heden daar voor bekenden gehouden zyn; naamelyk TV», Laodtfzer,Koper, Zilveren Goud, zalik, om dezelven beter naar waardy en uitvoeriger te kunnen behandelen, in het volgende laatfte Stuk befchryven,

De Plaaten Jmoeten dus ingevoegd worden.

Plaat XXXV. tegenover Bladz. 3

. . . XXXVI. -—1 33

... XXXVII. ■ ■—. mi

. . . XXXVIII. • -—1 309

. . . XXXIX. . — — 39i

, . . XL. — 4*5

i$8< D e P l a t 1 a«

der, om dat het nog niet volftrektbeweezen is % of het een natuurlyk , dan een verbasterd of vermengd, of door Konst gemaakt, Mineraal,

m

Sluiten