is toegevoegd aan uw favorieten.

Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïy & opvoeding.

171

gezonder. Coraflance is aandoenlyk, onderworpen , en zoetaartig: maar, zedert ik haar een, hoctdoening heb opgelegt, heeft zy verfcheidcn maal gelogen, op dat zy zich daar aan onttrekke. Hoe moet ik er nu mede handelen V Hoe Zal men een kind, als het gelooft, dat het riict uit zal komen , het liegen afleren? Hoe moet ik het aanleggen , om haar eene confcientie te bezorgen ? Antwoordt hier op toch omftandig: dit vraagfluk is van 't uiterfte gewigt. .

Ik heb eergisteren den gehelen morgen met Cecile doorgebragt; zy is ten vollen herflelt. Zy zegt aan Mevrouw d'Ostalis en aan my, dat het geen zy van dc Waereld gezien heeft, haar geen trek tot dezelve inboezemt; dat zy in haar Celletje zich die geheel anders hadt afgebeelt, en dat de fchildery veel bevalliger was , dan het geen het vertoonde. „ Ik ontmoet, ,, voegde zy er by, overal dwang en afhank„ lykheid, maar geluk en vryheid kan ik ner,, geus befpeuren : ik zie niets dan zotheden , „ dwaze gewooutens, en grillen, die my te„ genftaan." Zy zal des naar haar Klooster te rug gaan , zonder eenig ander verdriet, dan dat van ons te moeten verlaten; want zy heeft tedere en oprechte vriendfehap voor ons beiden. Zedert twee maanden behandelt Mevrouw d'Olcy haar zeer wel; ja, geeft zich zelf het airvar*