is toegevoegd aan uw favorieten.

Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ié BRIEVEN o v k n. '

Ook van een kind geen zesmaandig onberispeiyfc gedrag eifcheh, zonder het met een van alle zy-* ne gebreken te verbeteren. Maar ik beken, dat dé keuze der beloningen niet onverfchillig is* Beloof rtooit iets, dan wftar in zy waardy Hellen : iets nuttigs of aangenaams ; by voorbeeld, een blyk van üw vertrouwen, uw af beeldzel „ éen fraai boek-, een nieuwen meester: met één woord, laat uw kind niets wenfchen, dan het geeft het mag beminnen, of 't welk zyne achting verdient.

AGTSTE BRIEF.De Baron aan den Vkömtéi

Ik was gistren in eéh oogenfcbynlyk gevaar: dit geririge voorval ga ik u verhalen, wetende dat gy, myn Vriend, er belang in zult nemen5 want gy zult er uit zien, hoe voldoenent het tuteinde voor my geweest is. Gy weet, dat de Rivier d'Aude, niet ver van myn huis, een gragt vormt. Hier heb ik eene grote tent gemaakt, dewyl wy dit vooreen bad-plaats ge* bruiken. Myn Zooft leei't er zwemmen; het gelukt hem byzonder, en is een zyner grootte vermaken. De dag was zeer heet. Myn Zoon ^ Dainville en ik waren in de Rivier.- Kort daal:

aai!