is toegevoegd aan uw favorieten.

Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPVOEDING. IO?

niet jalours' ben, maar wel op Mevrouw de Valmont... Ja, ja, en nog meer, nu ik haar Zoon gezien heb. De Schoonmoeder vanAdele, hoe lief moet gy haar wel hebben? Sta my ten minften toe, dat gy op dit ftult niet oprecht zyt. Neen , gy ftclt dat vertrouwen in my niet, dat ik in ii ftel. Ik weet niet, waarom ik u zo teder lief heb, ik behoorde u alleen hoogteachten: met uw openhartig, eenvoudig, vriendlyk voorkomen, zyt gy toch grootsch en zeer bedekt. Waarlyk, gy zyt agterhoudent, en daar beroemt gy u nog op ? Gy noemt dit voorzichtigheid , vooruitzicht. Weet gy wat? zo gy my niet bekent, dat gy waarlyk Adele voor de Valmont fchikt, dan zal ik geloven, dat gy my nooit bemint hebt; en dat gy alleen dat foort van genegenheid voor my gevoelt, 't welk men heeft voor een lief kind, dat ons den tyd aangenaam verdryft.

ELFDE BRIEF.

Cop'te van den Brief des Heren de Lagaraije aan Porphirius.

nu, Porphirius, gy zult dan een man van Letteren worden ? Hier heb ik niets het alIeiYinnlte tegen. De valfche Godsdienst , en

het