Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.6 BRIEVEN OVER

reld anders dan Mevrouw de L***; ik maak geen aanfpraak op. het geen zy meent te bezitten, want ik heb er geen den minden trek naar. Zy vindt fmaak in befchroomde lieden, of die eerst in de waereld komen, overftaag te gooijen. Zy is verrukt over hare grove ftem , die zeker gevormt is om den ftoutften knevel te doen fidderen. Zy heeft, uitverkiezing, ruwe, knorrige , en grynige manieren aangenomen. Zy vindt nooit meer vermaak , dan als zy zich mag vleijen, dat zy iemand heeft verlegen gemaakt; dat men bang voor haar is: Gevolglyk betwist ik haar geen een van alle hare eigenfchappen. Ik behaag veel liever, dan dat ik zulke grote dingen uitvoer. Nu in ernst, zy heeft, met dit alles, zeer verbindende manieren , eene edele en gevoelige ziel; zy is openhartig, en heeft veel verftand (3). Zy fchrikt af, als men haar alleen in 't voorbygaan ziet; maar zy verbindt, als men haar wel kent.

Wy hebben hier nog tentFranpoife, Mevrouvö1 de Rainville, die ik in 't geheel niet ken. Zy trekt noch ftoot weg; zy is geen oogenblik in haar natuurflaat. Zy wierdt eigentlyk gevormt om laf9. gemeen ènyskout te zyn : maar

zy

(3) Ik hoop, dat Madame de Genlis ons eens zal uiteggen , boe dit mooglyk is 1 Ik begryp er niets v«ik

Sluiten