is toegevoegd aan je favorieten.

Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9£ OPVOEDING» 89$

gelaat. —* Hoe , Mama , denkt gy al reeds om my uittetrouwen ? — Niet op dit oogenblik , dewyl gy een genoegzsmen rykdom bezit, kan niets my doen beftuiten, voor uwe opvoeding vol" tooit is; maar ik zou, zo gy er in bewilligde, van nu af my voorwaardelyk kunnen verbinden» Maar , kort gezeit : hy , die u ten Huwelyk vraagt y is de Marquis d' Hernay. — De Marquis d'Hernay ! -— Een zeer ordent lyk man ; zyn rykdom , zyne geboorte. - --- Acht Mama, ^viel Adele my in,) al hadt hy nog eens zo veel geboorte , en nog eens zo veel fc batten , het is onmooglyk , dat die man voor gefchikt zy , om u ooit Moeder te noemen. —. Adele, £3> zyt zeer kwaaddenkent, My dunkt, dat gy my veel eer aan doet. — Maar met dit al, my dunkt, dat hy niets heeft, dat hem naar de eer van uw Zoon te zyn, zoude kunnen doen ftaan. —- En om uw Man te zyn? — Mama, denkt gy hier niet juist zo over ? — Kom, laten wy eens verftandig fpreken; zeg Adele, waarom hebt gy zo veel tegen hem ? -—- Wel, Mama, om dat gy hem be lach lyk vindt. -— Dat heb ik u nooit gezegt. — Ik heb het gezien, en uw oordeel zal altoos het myne beft'i'eren. — Wel goed, hy ware eens wat belachlyk ; zo hy

echter achting verdient ? Myn lieve Mama,

geef my een achtingwaardig man, en ik zal hem niet belachlyk vinden* —•- Wees op uwe hoede*

Ade?