is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften betreklyk tot het kweekschool voor de zeevaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT. 93

Witte, (a) Maarten Harpertszoon Tromp, (b) en zyn' zoon Cornelis Tromp, (c) alle met olyverf gefchilderd. Naast deezen hangt het af beeldzei van den dapperen Admiraal Zoutman in Crayon, (d) Het (e) Vloertapyt, dat Commisfarisfen in dit vertrek betreeden; — het Uurwerk (f) dat hun den tyd herinnert, — de Wyn (g) zelfs , welke, jaarlyks , op den 5. Augustus aan de braaffte Kweekelingen wordt

in-

(3) Door wylen den Heer Bernardas Bonn gefchonken.

(b) Dit origineel Purtrait is aan het Kweekfchool door den Wel Ed. Geftr. Heer Mr. W. H. Teding van Berkhout, Oud Schepen en Oud Raad in de Vroedfchap der Stad Delft &c. &c. gefchonken.

f» Door den Heer Jf. H. Hachmeejler en deszelfs Echtgenoot gefchonken.

(d) Door zyn Hoog Ed. Geftr. zelve vereerd,en door de hand vaa den Kunstfchilder La Croix vervaardigd.

09 Door den Heer Jacobus d'Atnoar aan het Kweekfchool gefchonken.

(O Dit is door wylen den Heer Johannes Adami aan Commisfarisfen by uiterfle wille gefchonken. (Zte het Publiek veiflag voor 1791 hier voor geplaatst, pag. Ó7.)

(.g) De Heer Cornelis Warner heeft in den jaare 1786 aan Commisfarisfen de vryheid gegeven, om, jaarlyks, ten zynen kosten , over twee Oxhoofden Wyn , ten behoeve van het Kweekfchool te disponeeien: van welke vryheid echter, Hechts gedeeltelyk, gebruik gemaakt wordt.