Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 N°. vin Inftruclie voor den Leermeefter

hoedanig de jongelingen zich onder zyne lesfen gedraagen hebben.

9-

In dat rapport zal hy ook moeten aantekenen de naamen van zodanige jongelingen, die zich boven anderen bevlytigen , en dus goede vorderingen maaken.

io.

Ook zal hy fuccesfivelyk aan Commisfarisfen moeten opgeeven de naamen van die Kweekelingen, welke hy zal oordeelen dat, uit hoofde van hunne toeneemende bekwaamheden, uit eene Jaager in eene hooger Clasfe behooren verplaatst te worden,

li.

Hy zal wyders, viermaalen's jaar~, naamlyk op den eerften Maandag in January , April, July en Oótober, en voorts zo menigweif zulks door Commisfarisfen zal worden gerequireerd, aan de Heeren moeten ter hand ftellen eene i'pecifique lyst, vervattende de naamen van alle de'Kweekelingen, welke zich op die refpeólive tyden in. het Gefticht zullen bevinden, met 'aan wy zing niet alleen van de byzondere Clasfen , waar in ieder van die jongelingen is geplaatst ; maar ook van de vorderingen 3 welke

de

Sluiten